Treenigheden, Gud og Messias

Treenighed

Skal Messias være del af en treenighed?

Den kristne teologi indbefatter i sit grundlag troen på, at Gud blev legemliggjort (i kødet), og at Han eksisterer som treenighed, og at Jesus var mellemmand mellem Gud og menneskene. Nogle går så langt som til at sige, at det er indeholdt i de hebraiske tekster.

Continue reading

Kristendom, Jesus og mirakler

fisk og brød

Mirakler beviser kristendommens gyldighed, og at Jesus var Messias

Af og til kan man høre eller læse kristne (gerne nyomvendte), som forsikrer, at det, at de har vendt sig mod Jesus, har ændret deres liv. De siger og skriver jævnligt, at som en direkte konsekvens af deres konvertering har de set mirakler ske.

Continue reading

Kun Jesus frelser

Davidstjerne

Frelser Jesus ifølge de hebraiske skrifter?

Frelsen kommer ud fra et personligt forhold til Gud og kan kun komme gennem Jesus. Det er en af kristendommens grundtanker. Ifølge de kristne har alle syndet og mistet Guds herlighed (Rom. 3:23), og der kan kun være frelse ved at få et personligt forhold til Gud, og dette kan ikke ske uden tro på Jesus.

Continue reading

Fra gnosticisme til kristendom

Jesus

Denne tekst er et resume af de andre tekster for at samle op og sætte kristendommen på sin rette plads.

Resumeet fortæller Jesus’ og kristendommens historie kort og godt, og under dette resume vil jeg dels henvise til kilder, som sædvanligt, dels henvise til de tekster, der går i dybden med disse ting og ligeledes indeholder nøjagtige kildeangivelse, som kan købes, om ikke andet, hos amazon.

Continue reading

Tro og troskab

By Cyril Malka / 18/01/2008

Protestanter mere trofaste end andre – (18/01-2008) – På forespørgsel af National Council on Family Relation forsøgte en gruppe amerikanske forskere at finde ud af, hvordan religion påvirker utroskab.

Continue reading

Page 2 of 6