All posts in "Bag kristendommen"
Share

Fra gnosticisme til kristendom

By Cyril Malka / 01/06/2008

Denne tekst er et resume af de andre tekster for at samle op og sætte kristendommen på sin rette plads. Resumeet fortæller Jesus’ og kristendommens historie kort og godt, og under dette resume vil jeg dels henvise til kilder, som sædvanligt, dels henvise til de tekster, der går i dybden med disse ting og ligeledes […]

Share

Paulus og gnosticisme (1)

By Cyril Malka / 27/08/2006

Var Paulus gnostiker? Paulus er den mest indflydelsesrige kristne overhovedet. Der er 13 breve, der tilegnes ham i de græske skrifter, hvilket repræsenterer en fjerdel af den kristne canon. Ud over disse handler Apostlenes Gerniger om ham.Men hvem var han?

Share

De tidligste beviser

By Cyril Malka / 01/06/2006

Hvad er de? I tidligere udgivne tekster kunne vi se, at vi ikke kunne finde beviser for Jesus’ eksistens inden for de historiske tekster fra dalevende forfattere. Vi fandt ud af, at evangelierne ej heller var historiske korrekte værker, og vi så på, at det samme gjorde sig gældende med Apostlenes Gerninger. Tilbage har vi […]

Share

Apostlenes Gerninger og historiske fakta

By Cyril Malka / 30/01/2006

Vi forsøgte at finde beviser og kendsgerninger for Jesus’ eksistens i historiske skrifter såvel som i evangelierne, og det er ikke ligefrem lykkedes. (se: Den historiske Jesus) Vi skal nok gå videre med det og se på resten af de græske skrifter, altså Apostlenes Gerninger og Paulus’ breve samt Åbenbaringen. Disse breve fortæller os mest […]

Share

Den historiske Jesus

By Cyril Malka / 07/06/2005

Kristendommen bygger på historien om Jesus, født af en jomfru og død på korset. Paulus, som er den mand, igennem hvem kristendommen blev til, fortæller om en åndelig Jesus. Evangelierne, som blev til efter Paulus’ skrifter, fortæller dog en historie om en mand, der virkeligt har eksisteret. Tales der om den samme mand? Genfortæller evangelierne […]

Share

Jesus-mytens oprindelse

By Cyril Malka / 27/02/2005

  (Billede: Krishnas fødselsfortælling) Kristendommen bygger på det enestående begreb, at Jesus var søn af Gud, født af en jomfru og ofret for at frelse verden. Rent faktisk er idéen om en jomfru-født søn af Gud langt fra enestående, tværtimod!

Share

Jesus og hans genealogi

By Cyril Malka / 16/01/2005

Hvor finder vi den? “[…] du skulle påbyde visse folk, at de ikke må føre vranglære eller holde sig til myter og endeløse stamtavler, hvad der snarere fremmer spekulationer, end det tjener Guds frelsesplan, hvor det drejer sig om tro.” (1.Tim. 1:4) I læren om Jesus er de fleste kristne, og andre, ubekendte med den […]

Share

Verus Israel

By Cyril Malka / 06/05/2004

De kristne som den ægte Israel Israel, fra at være et land, blev, efter templets fald i 70, hurtigt til et begreb. Tilbage var der farisæerne, som byggede på teksterne og troen, og derfor ikke var afhængige af et land eller en by, og de kristne. De kristne, som påkaldte sig at være ‘verus Israel’, […]