Verus Israel

Jude

De kristne som den ægte Israel

Israel, fra at være et land, blev, efter templets fald i 70, hurtigt til et begreb.

Tilbage var der farisæerne, som byggede på teksterne og troen, og derfor ikke var afhængige af et land eller en by, og de kristne.

De kristne, som påkaldte sig at være ‘verus Israel’, det ægte Israel.

Jøderne skulle frarøves arven.

Flavius Josefus havde, gennem sine skrifter om jødernes historie, forsøgt at overbevise romerne om, at Moseloven skulle være den universelle lov. Hans skrifter nåede aldrig den populære masse.

Kristendommen gik den anden vej og ved at tilpasse deres tro til den omkringliggende verden, kunne kristendommen tilpasses, så den passede ind i romeriget. Det kostede blot et offer: jøderne.

De hedningekristne og romeriget var enige om en ting: Jøderne var en konstant forhindring og den skulle fjernes, man skulle påvise, at jøden altid gik mod Rom og i øvrigt mod kristendommen. Romerne har bekæmpet jøderne med våben, de kristne ville bruge teksterne.

torahenManøvren er snu, man beholder de jødiske skrifter som arv fra fortiden, og man skal snuppe dem fra jøderne ved at påstå, at de ikke kunne finde ud af at læse de pågældende skrifter. Jøderne kunne ikke indse, at fra den første mosebog og til den sidste profet er alle skrifter blot en forberedelse til Jesus. Jesus er “skrifternes skjulte skat”, siger Irenæus.

Alle skrifter skal nu tages allegoriske, og endda Moses’ ord bliver til Jesus ord. Alt peger mod Messias, alt peger mod Jesus, kun jøderne har ikke fundet ud af det.

Den hebraiske bibel skifter hænder og skifter navn, fra at have været “de hebraiske skrifter” bliver den til “Gamle Testamente” i modsætning til det “Nye Testamente”.

Derudover bliver Bibelen konfiskeret af de kristne: “Jeres skrifter, rettere sagt, ikke jeres skrifter, men vores skrifter for vi lader os overbevise af dem, når I læser dem uden at forstå dem”, fortæller Justinus i sin bog “Dialog med Tryfon”, en bog om en dialog med en opfundet rabbi.

Det var meget vigtigt for en bevægelse, for at kunne blive religio licita (lovlig religion) i Rom, at kunne påvise at man havde dybe rødder, da nyudsprungne religioner ikke sås som andet end overtro. Det var derfor vigtigt at holde fast i de hebraiske skrifter for at kunne få status som religion.

Desværre passede de hebraiske skrifter ikke med det, de kristne troede på, hvorfor man blev nødt til at ændre meningen af det, der mentes i de hebraiske skrifter.

I nyere tid har man i stedet for direkte ændret de hebraiske skrifter i den danske autoriserede bibeloversættelse af 1992, så disse passede med de kristne skrifter. Efter at have givet de hebraiske skrifter en helt anden mening end den, de havde, kunne man ændre dem, så teksten passede til den mening, man havde forkyndt.

antisemitismeEfter at have snuppet jødernes forfædre begyndte de første kristne forfattere at anklage jøder for at have ‘myrdet Herren’.

Jøder bliver til Gudsmordere, profetmordere, rebeller, hadefulde mod Gud, de går mod loven, har modstanden mod nåden, forsager deres forfædres tro, de er djævelens sammensvorne, en race af snoge, af bagtalere, med formørkede hjerner og farisæisk surdej … Superlative mangler ikke.

Matthæus skriver om disse ‘hykleriske farisæere’, Johannes syder over ‘jøderne’ kort efter at have forkyndt, at ‘frelsen kommer fra jøderne’.

Det er i de interne stridigheder mellem de to bevægelser, man skal se løsningen. Der er tale om en slags broderstrid, som Apostlenes Gerninger, i et sidste forsøg, forsøger at sammenlægge ved at proklamere, at kristendommen har sine rødder i jødedommen.

Kirken vil ikke acceptere en sådan idé, hvorfor man påpeger, at fra det tidspunkt Jesus genopstod, kom der et brud med jødedommen.

I 386, i Antioch, bliver der udtalt kraftige angreb mod jøderne i de forskellige prædikener.

Da kejser Konstantin blev døbt på sit dødsleje, blev kristendommen Romerigets officielle religion. Sammenlægningen af kirken og Rom giver de kristne fri hænder til at gå i konflikt med jøderne, som er en stærk konkurrent på det monoteistiske marked.

Man vil så se de forskellige kejsere skiftevis lade jøderne leve i fred eller forfølge dem på barskeste vis afhængigt af, om de forskellige kejsere følger det kristne pres eller ej.

Jøden er din fjendeSlået som militærmagt i 70, knust som nation, er jøderne ikke en direkte trussel længere, det er de kun på det religiøse plan blot ved deres tilstedeværelse.

Kirken, som ellers slog på tanke- og religionsfrihed, slår hårdt ned på dem, der ikke accepterer de forskellige dogmer, og forfølgelse og mord bliver til et trosspørgsmål, da man jo kan til hver en tid “overgives til Satan, så det kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag.” (1.kor. 5:5)

Brudet, som startede omkring slutningen af det første århundrede, fortsatte i flere århundreder.

Det blev først rigtigt alvorligt med jødeforfølgelsen i middelalderen, men de ovennævnte angreb fortsatte igennem den periode og gennem pogrommer, jødeforfølgelser i Europa, jødefejden i København i 1819, shoahen i 1940’erne, og den antijødiske holdning ses stadig i dagens kristendom.

Stadig kan man høre og læse, at jøderne ikke kender til deres skrifter eller ikke tolker dem rigtigt, stadig kan man læse, at man skal tage afstand fra jødedommen, stadig opfattes jødedommen som en således trussel, at man er nødt til at forsøge at holde den nede, stadig anklages jøder for at have slået Jesus ihjel. Mange kristne har stadig et problem med den arv, de uberettiget har tilegnet sig.(Cyril Malka)

 


Citater fra dagens kristendommen
(Fra Usenet – ID-numre er klikbare)

Message-ID: 4086bac7$0$166$edfadb0f@dtext02.news.tele.dk

Ja, Stefanus er et dejligt eksempel på en ægte troende, der ikke lod sig kue, end ikke af de jødiske selvretfærdige farisæere, skriftkloge og rabbinersønner der også havde krævet at få Jesus dømt og henrettet.

Stakkels jøder der sådan forkaster deres Messias.

Andreas Falck (Andreas, Ravsted) – (Syvende dags adventist – 21. april 2004)


Message-ID: 40762588$0$161$edfadb0f@dread11.news.tele.dk

Nå, hvor var det egentlig vi kom fra? Jo, det var vist noget i retning af: “Jesus hadede farisæerne og derfor hader nulevende jøder Jesus…”

Hvor er det egentlig tragisk smukt i uudgrundelige, menneskeligt set sikkert “dybt perverterede”, skønhed…Totalparadoks så det basker…

Bibelen er og bliver jo “the greatest lovestory (n)ever told”…

Anders Peter Johnsen (Dansk Folkekirke) – den 9. april 2004


Message-ID: 4082932f$0$146$edfadb0f@dread11.news.tele.dk

Er jeg den eneste, som får en dårlig smag i munden over denne forherligelse af jøderne?

På GT’s tid var de ganske vist Herrens ejendomsfolk, men på NT’s tid slog de Kristus ihjel, og jeg har umådeligt svært ved at se noget rationelt ved jødernes opførsel i disse tider. Hvis man læser NT fuld ud, vil man opdage, at selv jøderne må anerkende Kristus som Messias – se Johs. Åb. Det bliver en stor dag!

Lad os ikke som kristne forfalde til at forherlige jøder, uanset deres opførsel som nation, fordi de engang har været Herrens ejendomsfolk, denne førstefødselsret har de forlængst smidt ud.

Bodil Grove Christensen (Mormon) – 18. april 2004


Message-ID:qi6ic.148191$jf4.7849846@news000.worldonline.dk

Det er ikke den slags ting som forebygger antisemitisme, snarrere tværtimod!

Fordi du *bekræfter* folks allerede eksisterende fordomme.

🙁

Mogens Kall – Den 23. april 2004


Message-ID: 40868960$1$156$edfadb0f@dtext02.news.tele.dk

Ingen der nægter at tage imod Jesus som Messias vil, ifølge Jesus og Paulus, kunne blive betragtet som en sand og ægte Abrahams efterkommer (jøde).

Andreas Falck (Andreas, Ravsted) – 21 april 2004


Message-ID: c5hvpp$17if$1@news.cybercity.dk

Ældste komplette GT er Den græske oversættelse Septuaginta ca 300 før Kristus. Det var den version som Jesu disciple brugte, så den må vel kunne bruges af os i en direkte oversættelse-not!?

Man bør faktisk kun bruge GT fra før Kristus uansét om de er på det ene eller andet sprog. For her har Jeus ikke influeret på resultatet, ej heller jødernes had til ham!

Jens Erik Bech (Lyrik) – 14. april 2004


Message-ID: 4090fc15$0$156$edfadb0f@dread11.news.tele.dk

Uanset hvordan du vender og drejer det, så ER det jo altså ikke Kristendom, der læres i synagoger – men derimod oftest snarere det direkte modsatte.

Jeg mener selvfølgelig at man må tolerere at jøder praktiserer denne deres antikristne tro, men de bør til gengæld heller ikke komme og blande sig i Kristendommen, sådan som de har travlt med i forbindelse med Gibson-filmen.

Der var virkelig en indædt, religiøs foragelse i luften, men de må altså bare lære at udholde deres egen vansindige forargelse og lade være med at te sig som dumme, forkælede unger, bare fordi de ikke VIL acceptere Kristus…

Surt for dem og deres egenstolte, selvdyrkende forfængelighed at vi andre altså er uenige!

> Det eneste du opnår herved, det er at bringe *skam* over din Herre og Hans frelsesbudskab.

Gør du egentlig ikke selv det? Du bestræber dig jo tilsyneladende ivrigt på at omgås jøder og skælder omvendt medkristne ud for at gøre indsigelse imod deres antikristne bespottelse af Kristus? Hvem tjener du egentlig?

Anders Peter Johnsen – Den 29. april 2004


Kilder

– Dansk nyhedsgruppen dk.livssyn.kristendom
– Dansk autoriseret bibel fra 1992
– La guerre des juifs (Flavius Josèphe)
– Les antiquités juuives 3. bind (overs. Etienne Nodet)
– Ecrits apocryphes chrétiens, bind 1 – (Bovon/Geoltrain)
– Dialogues avec Tryphon (Justin)
– Contre Celse (Origene)
– Contre Marcion 4. bind (Tertullien)
– Jésus après Jésus (Mordillat/Prieur)

About the author

Cyril Malka

Click here to add a comment

Leave a comment: