All posts in "Hvis det var sandt?"
Share

Paulus og Saulus

By Cyril Malka / 14/03/2005

Paulus er i Apostlenes Gerninger først kendt som en farisæer, som påstås at hedde Saulus, og som forfølger Jesus’ disciple. Så bliver Saulus til Paulus, og han glemmer for altid den første identitet. Men i modsætning til det, de fleste tror, er det ikke på vej til Damaskus, at Saulus bliver forvandlet til Paulus.

Share

Jesus’ retssag ? fup eller fakta?

By Cyril Malka / 03/05/2004

Blev han overhovedet dømt? Mindre end et år efter, at han er begyndt at forkynde offentligt, nogle måneder ifølge nogle af evangelisterne og tre år ifølge Johannes (evangelisterne er ikke enige om, hvor længe Jesus har forkyndt riget), bliver Jesus arresteret og henrettet i Jerusalem.

Share

Han er genopstået fra de døde

By Cyril Malka / 02/05/2004

Genopstandelsen beskrives ikke Den kristne tro bygger meget på, at Jesus genopstod på tredjedagen fra de døde. Det er et spørgsmål om tro, fortæller man. Det er det i endnu højere grad, at evangelierne, som ellers fortæller flere episoder af genopstandelse, er forbavsende stille, når der er tale om Jesus genopstandelse.

Share

Jesus – født af prostitutionen?

By Cyril Malka / 29/04/2004

Er Jesus et uægte barn? Det er slående at se, evangelierne igennem, at Jesus ikke identificeres som “Jesus søn af Josef”, men som “Jesus af Nazareth” (en by, der ikke eksisterede på daværende tidspunkt), som “nazoreer”, “galilæer” eller, endnu mere forbavsende, som “Marias søn” (Mrk. 6:3)

Share

Ved Damaskus

By Cyril Malka / 29/04/2004

Men hvad skulle han ved den by? Jesus’ genopstandelse beskrives som et centralt begreb i den kristne tro. Det omtales som et fakta, men det er ikke bevist af nogen.Jesus har vist sig for dem, der troede på ham. Det er uheldigt, for virkningen ville have været bedre, hvis han vist sig for de præster, […]

Share

Kristendommens opfindelse

By Cyril Malka / 29/04/2004

Er Jesus skaberen af kristendommen? Jesus opfandt ikke kristendommen. Jesus var en mand, der levede i en periode og forkyndte et budskab. Da Jesus døde, stod disciplerne uden leder og uden skrifter. Ingen organisation, ingen retningslinjer… Intet. Kristendommen skulle gennem en lang proces, før den blev det, vi kender i dag. Før vi ser på […]

Share

Hadets Budskab

By Cyril Malka / 29/04/2004

Had eller kærlighed? Man ynder at fremstille Jesus som en elskende og blid person. Men har det sin rigtighed? Er hans budskab et andet? Det er ofte en meget benyttet teknik, i moderne kristendom, når missionærer ringer på døren eller kontakter én, at få en til at tro, at kristendommen er en kærlighedsreligion. Det største […]