Jesus – født af prostitutionen?

Prostitueret

Er Jesus et uægte barn?

Det er slående at se, evangelierne igennem, at Jesus ikke identificeres som “Jesus søn af Josef”, men som “Jesus af Nazareth” (en by, der ikke eksisterede på daværende tidspunkt), som “nazoreer”, “galilæer” eller, endnu mere forbavsende, som “Marias søn” (Mrk. 6:3)

Dette, mere end noget andet, kunne henlede tankerne på, at han ikke var et ægte barn, men et “biologisk barn”.

I noget tidlig apokryf litteratur blev Maria også anklaget for at have haft seksuelle forhold til en romersk soldat: Panther (Pandera). Hun er blevet kaldt “libertine”, “prostitueret”, og ifølge den alexandriske tradition påstod man, at hun havde begået incest med sin bror.

Eksisterede disse anklager allerede, dengang Jesus levede?

Måske. Dette kunne forklare mange ting. Deriblandt:

Hvorfor er Jesus så brutal over for sin egen mor? Han opfører sig bestemt ikke, som en jøde bør, over for sin mor og familie:

Men han svarede dem: »Hvem er min mor og mine brødre?« Og han så rundt på dem, der sad omkring ham, og han sagde: » Se, her er min mor og mine brødre. For den, der gør Guds vilje, er min bror og søster og mor.« (Mark. 3:33)

Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: »De har ikke mere vin.«Jesus sagde til hende: »Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet.« (Joh. 2:3)

Hos Lukas er han bestemt ikke mere respektfuld over for sin mor.:

Men han sagde til dem: »Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?« (Luk. 1:49)

Og til en forbipasserende, som roser Maria:

Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte: »Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede!« Men han svarede: »Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!«

Hvorfor? Har Maria da ikke være lydig over for Gud?

Derfor vil traditionen finde på en udmærket måde at stoppe alt dette.

Marias bebudelseI Matthæus evangeliet (som antages at være skrevet før Lukas, hvorfor det antages, at Lukas har skrevet noget af og føjet til) bygger Matthæus jomfrudommen på Es. 7:14. Så stopper man alle de her ubehageligheder.

Men det er en ret så enøjet oversættelse. På hebraisk benyttes udtrykket “alma”, hvilket vil sige: Ung kvinde.

Oversætterne har oversat “alma” med “parthenos”, “jomfruen”. Hvilket er med den nyere græske form, der benyttes af evangelisterne, en anden betydning end den oprindelige, eller også dækkede “parthenos” over noget andet, da man skal notere sig, at det eneste andet sted, hvor ordet “parthenos” bruges i septuagint, er om Dina, Jakobs datter, som har været voldtaget. (1.mos. 34:3)

Jomfrufødslen som dække for uægte barn. For mange er det nemmere at tro, end det, der ellers fremkommer af Jesus’ opførsel over for sin familie, med hvem han tydeligvis har et anstrengt forhold.

Dette forklarer, hvorfor han ikke gifter sig: Det er forbudt for et uægte barn at gifte sig med en “datter af Israel” (lov 576 af de 613 som bygger på 5.mos. 23:3.). Ligeledes hvorfor han nøjedes med at omgås letlevende kvinder og de få kvinder, som var blevet “helbredt for onde ånder og sygdomme” (Luk. 8:2).

Det er ikke en “metafor”, at nogle af Jesu modstandere siger til ham “Vi er ikke uægte børn” (Joh. 8:41).

Dog skal man lægge mærke til, at det, at være en uægte søn, af og til er et tegn fra Gud. I Hoseas bliver Jizreel født af en prostitueret: Hos. 1:2-4.

Dette bliver udkommanderet af Gud, så Jizreel kan blive Hans værktøj for at samle sønner af Juda og af Israel. Men det var måske for svært at acceptere … Hellere lave Maria om til en jomfru.

Ser vi på Jesus’ stamtræ ifølge Matthæus, bemærker vi noget spændende. Det er sjældent, man trækker kvinder ind i bøgerne. Dog vælger Matthæus at inkludere hele fire kvinder i Jesus’ stamtræ (Matt. 1:1-17)

Tamar: Som forklæder sig som prostitueret for at forføre sin stedfar 
Rahab: Prostitueret (Jos. 2:2)
Ruth: Som forførte Booz (ruth 3:6-13) og
Batseba: Urias kone, Davids elskerinde.

Alle har utroskab eller prostituion som fællesnævner, som om Matthæus ville “undskylde” eler berettige Marias handlinger. Forklare det, ville man sige i moderne psykologi.

Dog skal der bemærkes, at den bibelske tradition frygter ikke at hæve disse syndige kvinder, så de bliver feterede: Rahab er jo en national heltinde, Tamar “har retten på sin side” (1.mos. 38:26).

Det er værd at bemærke, at alle disse kvinder er ureglementerede mødre af en “Davids søn”, født for at gøre Guds vilje.

Et blink, et skjult budskab fra Matthæus? En berettigelse?

Under alle omstændigheder er der intet under i, at Jesus, født af ukendt far, betragtet som uægte barn af hans omgivelser, forjaget, forbudt, smidt ud, forkastet ser en guddommelig skæbne i det.(Cyril Malka)

About the author

Cyril Malka

Click here to add a comment

Leave a comment: