Nazaret? Byen bygget af teologien

NewImage

Eksisterer den by?

Ifølge evangelierne kom Jesus fra byen “Nazaret” (polis Natzoree). Det eneste problem er, at byen ikke eksisterede på daværende tidspunkt

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret (Luk. 1:26)

Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt (Luk 2:4)

Da han hørte, at Arkelaos var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilæa, og dér bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes nazaræer. (Matt. 2:22,23)

Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilæa, til deres egen by Nazaret. (Luk. 2:40)

Afgjort fortæller evangelierne ikke meget om denne by. Den har en synagoge, og den har en skrænt, men man kan ikke finde ud af, hvad byens status er.

Det mest forbavsende er, at hvis man søger efter bekræftelse i andre kilder, er det ganske enkelt umuligt at finde. Byen ser ikke ud til at have eksisteret før en gang i det første århundrede efter Jesus’ (formodede) fødsel.

– Nazaret er ikke nævnt én eneste gang i de hebraiske skrifter. Joshua fortæller om Zebulons bosættelse i området og beskriver tolv byer og seks landsbyer i det område, men nævner ikke Nazaret, som ellers er en by, som er så vigtig, at en profeti nævnes efter den: Dér bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes nazaræer.

– Talmud, som nævner 63 gallilæiske byer, kender ingen by, der hedder Nazaret. Ej heller tidlig rabinisk litteratur kender nogen som helst by ved det navn.

Paulus kender tydeligvis ingen by som hedder Nazaret. Jesus bliver ikke omtalt som “Jesus af Nazaret” af Paulus. Den berømte rabbi Solly (den ægte og den falske) omtaler Jesus 221 gange, men nævner ikke Nazaret én eneste gang.

Ingen gammel historiker eller geograf omtaler Nazaret, den bliver først beskrevet en gang i det 4. årh.

Den kendte historiker, Josefus, som fortæller meget om Galilæ (et område på kun småt 1500 km2), fortæller om 45 byer og landsbyer i Galilæ, men nævner ikke Nazaret én eneste gang.

Dog fortæller Josefus en del om en landsby, som befinder sig lige et par kilometer sydvest fra Nazaret, Yafa. Efter krigen i 67 blev 15.000 personer slået ihjel, de 2130 overlevende blev ført i fangeskab.

Gravene ligger under den by, der i dag kaldes Nazaret, da der ikke var plads ved Yafa. Dog omtales byen Nazaret ikke.

Som potteri-fragmenter afslører, blev byen Yafa igen beboet omkring 135 evt. Og stadig fortælles der intet om byen Nazaret.

Man kan ikke finde nogen som helst form for ruin, som kunne stamme fra den periode.

Kort sagt, kristne lærde har et stort problem, når de skal fortælle om byen Nazaret. Så der findes flere bortforklaringer. For eksempel den, at der er tale om en meget, meget, meget lille bitte landsby. Fra “by” bliver Nazaret en “landsby” og fra “landsby” bliver det til et par huse samlet sammen.

Men skulle byen være så lille, så falder idéen om “Jesus af Nazaret”, for så ville der da ikke være nogen synagoge i så lille en by, og man ville have fundet mere end en brønd?

Marias brønd - Ca. lige så talende som en tom gravBrønden historie er fra det 4. århundrede, da den 80-årige kejserinde Helena tog en pilgrimsrejse til Israel.

Hun kom til området kaldet Nazaret og kunne ikke finde noget som helst. Kun en brønd.

Helena skyndte sig at døbe hullet i jorden “Marias brønd” og fik en lille kirke bygget over stedet, som så blev omdøbt til stedet, hvor ærkeengelen Gabriel annoncerede den hellige fødsel til Maria.

Nazaret fik, om ikke andet, sin første kirke.

Men afgjort, hvis Nazaret var så lille en by, så ingen omtalte den, ville folks første reaktion, når Jesus præsenterede sig som “Jesus af Nazaret”, da ikke have været: “Jesus af hva’???”

Fakta er, at ingen kendte til nogen by Nazaret noget sted i Galilæ. Denne by er ikke beskrevet, ikke fundet hverken i tiden op til Jesus eller i flere århundrende efter.

Derfor har man også fremført den idé, at der var tale om, at Jesus var “Naziræer”, altså en retning, som var en gren af farisæerne.

Man kunne for det første undres over, at en sådan præcision var nødvendig, når man taler om Messias.

For det andet svarer Jesus’ opførsel ikke til nazaræers opførsel. De måtte for eksempel ikke drikke alkohol (vin), hvilket Jesus gjorde.

Løsningen skal nok findes i Matthæus. Han fortæller, at “dér bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes nazaræer.

Og en sådan profeti findes ganske enkelt ikke noget sted …

Medmindre Matthæus, også her, i sin iver på at få folk til at indse, at Jesus var Messias, mistolkede Esajas 11:1: “Men der skyder en kvist fra Isajs stub, et skud gror frem fra hans rod.“, hvor ordet skud, spire af flere profeter også blev forstået som betegnelse for Messias og ordet ‘skud’ ligner lidt og i det tilfælde kunne misforstås og blive til “nazaræer”.

Tre muligheder: 1) en by, der ikke eksisterede, 2) en tilstand, Jesus ikke var i (nazaræer) eller 3) en misfortolkning af noget af skrifterne tilpasset for at overbevise andre. (Cyril Malka)

About the author

Cyril Malka

Click here to add a comment

Leave a comment: