Jesus-mytens oprindelse

 

Krishnas fødsel... fra en jomfru

(Billede: Krishnas fødselsfortælling)

Kristendommen bygger på det enestående begreb, at Jesus var søn af Gud, født af en jomfru og ofret for at frelse verden.

Rent faktisk er idéen om en jomfru-født søn af Gud langt fra enestående, tværtimod!

Jesus-myten fulgte ganske enkelt en traditionel model for de ældre hedninges “frelserguder”.

Det er ikke uden grund, at kristendommen forgæves har forsøgt at destruere de fleste andre trosretninger. Mange af dem repræsenterede en fare.

På det tidspunkt hvor Jesus menes at have levet, lige så vel som i flere århundreder før, har man haft den historie. Godt nok med små forskellige detaljer, men i de fleste træk, så var den der.

Derfor betragtede romerne kristendommen som en overtro, og det blev årsagen til, at kristendommen blev nødt til at hæfte sig på de hebraiske skrifter: Et bevis for at det var sandt og ikke blot overtro. Dette har så ført til de forskellige problemer, vi har drøftet andre steder her på siden.

Men ser vi på de gamle guder, så kan man se forbavsende ligheder mellem dem og den kristne gud, Jesus:

Kort sagt de gamle guder:

 • Blev født på eller nær ved jul (25. december).
 • Blev født af en jomfru.
 • Blev født i en hule eller et værelse i undergrunden.
 • Gav deres liv til mennesket.
 • Blev kaldt lysbærer, helbreder, mediatorer, frelser eller befrier.
 • Blev dog overvundet af onskaben.
 • Kom til helvedet eller i undergrunden eller døden.
 • Rejste sig fra de døde og blev til pionerer for menneskets tilgang til paradisiske tilstande.
 • Grundlagde kirker eller samlinger, hvor disciple blev modtaget ved dåb.
 • Mindes ved speciel eukaristiske middage.

Vi ser på flere af dem nu for at understrege det (litteraturliste i bunden):

Attis

Attis

Attis blev født i Frygien (dagens Tyrkiet – julemandens land) Attis blev æret i århundreder, før guddommen blev importeret til Rom i 204 fvt.

Man kan læse om Attis i skrifter af forskellige kendte romerske forfattere: Lukretius (98-54 fvt.), Katulus (86-40 fvt.), Varro (116-28 fvt.) og ikke mindst Dionysos af Halikarnassos (første århundrede før vor tid).

Attis eksisterede længe før Jesus, og længe før evangelierne blev skrevet. Glædens festival blev fejret i det tidlige Rom. Man fejrede at han døde og genopstod (den 22. marts).

Attis blev født af jomfruen Nana den 25. december. Han var både Fader og sønnen.

Attis blev kaldt: Den gode hyrde, den højeste Gud, den eneste søn og Frelseren.

Mithras

Fra Persien (Iran)

Længe før Rom var Mithras æret af persere og af indere (se vedisk litteratur).

Ifølge Servilius blev Mithras importeret til Rom via byen Pompej, efter at Cilicianske pirater blev tilintetgjort omkring 70 fvt.

Derfor dukkede Mithras jævnligt op rundt omkring den romerske kejser omkring det første århundrede evt. (ca. på det tidspunkt, hvor evangelierne blev skrevet) og man kunne finde statuer af guden helt ud til 101 evt. Dog kan man læse hos Justin (1 Apology, 66:4), at djævelen havde sendt en gud, som lignede Jesus for at friste de kristne … Uden at huske, at Mithras var mange århundreder ældre end Jesus.

Vi ved desværre for lidt om den tro, der fulgte med Mithras, da de tidlige kristne udrydede Mithras’ troende, tilintetgjorde deres templer og brændte deres hellige tekster.

Dog ved vi så meget:

Mithras sammen med solguden

(Billede: Mithras sammen med solguden)

 • Med tolv disciple rejste han rundt som lærer og oplyste befolkningen.
 • Han blev begravet, men rejste sig fra de døde, noget man fejrer hvert år med glæde.
 • Mithras’ fødsel blev mindet den 25. december. Han blev født i en hule af en jomfru mor. Han kom fra himlen for at blive født som en mand for at redde menneskeheden fra sine synder.
 • Han blev kaldt: frelser, søn af Gud og guds lam.
 • Hans hengivne, for at mindes ham, spiste brød og vand eller brød og vin, som var symbolet for kroppen og blod af den hellige tyr.
 • Tidlig dåb blev udført i blod af tyren og senere blev man “vasket i lammets blod”. Den kristne forfatter Tertullian fortæller, at på den tid blev tilhængerne døbt i vand.

Buddha

Afhængigt af traditionen menes Buddha at være født ca. 560-480 fvt.

Han blev født af jomfruen Maya den 25. december. Hans fødsel blev annonceret af en stjerne, og han modtog besøg af visse mænd, som tilbød gaver. Da han blev født, sang englene.

 • Han underviste i templet som 12-årig.
 • Han blev fristet af Mara, den onde, imens han fastede.
 • Han blev døbt i vand med Guds ånd.
 • Han helbredte de syge.
 • Han brødfødte 500 personer med blot en lille kurv kager.
 • Han gik på vandet.
 • Han kom for at udfylde loven. Han prædikede etableringen af et nyt, retfærdigt rige.
 • Han opfordrede sit følge til at leve i fattigdom og fornægte verden.
 • Han forvandlede sig på et bjerg.
 • Han døde (på et kors ifølge nogle traditioner), blev begravet, men rejste sig igen efter at hans grav blev åbnet af en overmenneskelig kraft.
 • Han steg til himlen (Nirvana) og vil vende tilbage for dømme de døde.
 • Han kaldes: God hyrde, tømrer, alfa og omega, syndebæreren, mester, verdens lys, m.m.

Dionysos/Bacchus

Alle kender den gamle græske Gud, Dionysos ifølge grækerne, Bacchus ifølge romerne. Ingen kristen forfatter kan nægte, at vedkommende ligeledes er flere århundrede før Jesus.

Dionysos korsfæstet

(Billede=Dionysos på korset)

Den tidlige kristne forklaring på den pudsige og foruroligende lighed mellem Bacchus og Jesus bortforklares af Justin Martyr således: Djævelen havde ganske enkelt læst den hebraiske bibel og havde sendt Bacchus ned til menneskene for at forvirre menneskene (Justin Martyr, første apology, 54)

Bacchus var:

 • Født af en jomfru den 25. december og placeret i en krybbe.
 • Han var en omrejsende lærer, som udførte mange mirakler.
 • Han forvandlede vand til vin.
 • Han følge spiste hellig mad, som blev til gudens krop.
 • Han genopstod fra de døde den 25. marts.
 • Han kaldes kongernes konge, den eneste søn, frelseren, alfa og omega.

Krishna

Krishna blev født af jomfruen Devaki i en hule. Hans fødsel blev annonceret af en stjerne.

Kong Kansa ville forhindre ham i at leve og beordrede, at alle drengebørn født denne nat skulle slås ihjel.

Krishna rejste meget, udførte mirakler, oprejste de døde, helbredte spedalske, døve og blinde.

Den korsfæstede Krishna afbildes på en kors.

Han døde og kom i helvede, men rejste sig igen, og på tredjedagen kom han i himlen. Han vil komme tilbage på den yderste dag for at dømme de levende og de døde. Krishna er den anden person i den indiske treenighed.

Horus

Horus i sin mors, Isis', arme

(Billede: Horus i sin mors, Isis’, arme)

Horus er egyptisk, og hans historie er flere tusinde år ældre end Jesus’.

 • Horus blev født af jomfruen Isis-Meri den 25. december i en hule. Hans fødsel var blevet annonceret af en stjerne fra østen, og han blev besøgt af tre vise mænd.
 • Han var af kongelig herkomst.
 • Som 12-årig underviste han i templet, og som 30-årig blev han døbt, efter at han nærmest havde været forsvundet i 18 år.
 • Horus blev døbt i folden Eridanus eller Iarutana (Jordan) af “Anup-døberen”. Anup blev senere halshugget.
 • Han havde 12 disciple. To af dem var hans “vidner” og hed “Anup” og “Aan”.
 • Han udførte mirakler, uddrev dæmoner og rejste El-Azarus (“El-Osiris”) fra de døde.
 • Han gik på vandet.
 • Han fremsagde en prædiken på et bjerg.
 • Han blev korsfæstet mellem to tyve, han blev begravet i tre dage i en grav og genopstod.
 • Han var “vejen, sandhed, lyset”, Guds søn, menneskesønnen, den gode hyrde, Guds lam, ordet som blev til kød, sandhedens ord, osv.
 • Han var “fiskeren” og blev associeret med fisken, lammet og løven.
 • Han kom for at opfylde loven.
 • Horus blev kaldt KRST (den salvede).
 • Han skulle regere i 1.000 år.

Om Jesus er en del af den kristne identitet og samlepunkt er ikke til at nægte.

Men myten Jesus er intet nyt og kan ikke ses historisk. Han må forblive en myte.(Cyril Malka)

Litteraturliste

Background of Early Christianity (Everett Ferguson)

The Jesus Mysterie: Was the Original Jesus a Pagan God (Timothy Freke – Peter Gandy)

About the author

Cyril Malka

Click here to add a comment

Leave a comment: