Jomfruen skal blive med barn og føde en søn … Virkelig?

Mariagravid

Et af de påståede beviser for, at Jesus er Messias, er, at han opfylder en profeti, der står i Esajas 7:14: “Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel.

Der kan siges meget om dette vers og alt det, der er galt med det, men jeg vil holde mig til et par punkter.

Først er det vigtigt at gå ud over den kristne vane med at snuppe et (ofte misforstået) vers fra de hebraiske skrifter for bagefter at pakke det ind i overtro og misforståelser for at bruge det til deres eget formål.

Det bedste modargument er at bede den person, som benytter sig af dette vers som “bevis”, om at underbygge, hvor han får den idé fra, at dette skulle være en profeti om Jesus. Jeg mener: Hvor står det i kapitlet, at der er tale om Messias?

Hvis man ulejliger sig til at læse mere end lige den ene sætning, kan man læse, at Esajas kapitel 7 drejer sig om noget, der skete ca. 700 fvt. og beskriver en alliance imellem Syrien og Israels rige, som havde rottet sig sammen for at tilintetgøre Judea.

Profeten Esajas fortæller derfor Achaz, kongen af Judea, at Gud vil beskytte hans rige. Han profeterer, at et barn vil blive født af en meget bestemt kvinde, og at før at dette barn har lært forskellen mellem godt og ondt, vil de to riger, som truer Judea, blive tilintetgjort (versene 15 og 16).

Profetien i Esajas 7 taler om en meget bestemt politisk krise fra et meget defineret tidspunkt og har absolut intet med Messias at gøre.

Jesusfiguren blev ikke skabt (eller født) før 700 år senere. Hans fødsel, så længe efter, kunne ikke rigtigt bringe trøst eller hjælp til Kong Achaz.

Det andet store problem er jo, at Esajas omtaler “den unge kvinde” (ha’almah) som vil føde et barn. Forfatteren til Matthæus støttede sig på en dårlig oversættelse af Esajas, nemlig Septuagint.

Husk, at i Septuagint er kun Torahen (de fem mosebøger) blevet oversat af rabinere. Resten af oversat af forskellige personer, som bestemt ikke altid har gjort et godt stykke arbejde, især ikke med profeterne.

Når, i de græske skrifter, man oversætter ordet som “jomfru”, er der tale om en fejloversættelse. Ha’almah betyder “den unge kvinde”. En jomfru er “betulah“. Hvis Esajas havde ment en “jomfru”, ville han bestemt have benyttet sig af dette ord. Hvis han skrev “ung kvinde” og ikke “jomfru”, så er det vel fordi han mente “ung kvinde” og ikke “jomfru”.

De fleste moderne kristne forskere har efterhånden anerkendt, at profetien om “jomfrufødslen” bygger på en forvrængning af de hebraiske skrifter og allerede Revised Standard Version (fra 1952), ligesåvel som den danske autoriserede version af 1992, gengiver verset korrekt med “ung kvinde” i stedet for “jomfru” (Cyril Malka).

2 thoughts on “Jomfruen skal blive med barn og føde en søn … Virkelig?”

 1. Carl Sukkot

  Vi kan let blive enige om, at der optræder en masse fordrukkent sludder i de kristelige religioners manipulation og “bevisførelse” – som der forøvrig gør i alle former for religion.

  Det kan dog ikke ændre det faktum, at jeg siden jeg blev født ovenfra i 1969 har haft stadig og livgivende kontakt JHVH (via Helligånden eftersom med Jeshua den Salvede sidder ved Faderens højre hånd)
  Jeg har fået et kødhjerte i stedet for et stenhjerte og jeg har fået åbenbaring på åbenbaring af TNK ved Talsmanden, som har givet mig evigt liv.
  Jeg bruger en hel del tid og kræfter på at muge an masse religiøst gøgl ud blandt de, som markedsfører en eller anden modificeret lov, som efter sigende skulle gøre mennesker acceptable i Guds øjne.
  Men lige så meget som jeg er imod enhver form for religion, kan jeg ikke nægte, at alt, hvad der står i skrifterne er pålideligt.

  Du kæmper en heroisk kamp mod vindmøller ved at bide efter helt ligegyldige tåbelige vrangforestillinger hos diverse religiøse kirkeretninger, som har større respekt for deres dyrebare overleveringer end for Ordet.
  Siden du nu har så travlt med at stå på nakken af godtroende og tåbelige religiøse personer ved at søge at indsnævre forståelsen og fortolkningen af skrifterne til kun at dreje sig om meget specifikke situationer, ønsker jeg , at din nidkærhed for sandheden dog måtte få samme resultat som det fik for Rab HaShaliach Sha’ul, som også mente, at hen tjente Gud ved at stå Jeshua den Salvede imod.
  Søg dog hellere i stedet den hjertets omskærelse som skriften taler om:
  Jer 9:26 Ægypten, Juda, Edom, Ammonitterne, Moab og alle Ørkenboere med rundklippet Hår; thi Hedningerne er alle uomskårne, men alt Israels Hus har uomskåret Hjerte.
  5Mos 10:16 Så omskær nu eders Hjerters Forhud og gør ikke mer eders Nakker stive!
  5Mos 30:6 Og HERREN din Gud vil omskære dit Hjerte og dit Afkoms Hjerte, så du elsker HERREN din Gud” af hele dit Hjerte og hele din Sjæl, for at du må leve.
  Ese 18:31 Gør eder fri for alle de Overtrædelser, I har øvet imod mig, og skab eder et nyt Hjerte og en ny Ånd; thi hvorfor vil I dø, Israels Hus?
  Rom 2:28 Thi ikke den er Jøde, som er det i det udvortes, ej heller er,det Omskærelse, som sker i det udvortes, i Kød; 29 men den, som indvortes er Jøde, og Hjertets Omskærelse i Ånd, ikke i Bogstav-hans Ros er ikke af Mennesker, men af Gud.

  jeg foretrækker så langt Guds ros frem for menneskers

  Kærlig hilsen

  Carl

 2. Lige præcis. 🙂

  Det er igen historien om hvilke filtre der bruges i kommunikationen. For de kristne tolkes der helt andre betydninger ind i teksterne. Hvis en advokat begyndte at tolke testamenter på samme måde ville han/hun miste sin bestalling.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top