Er de kristne mindre kriminelle?

Ateister står for mindre end 1 % af de indsatte i fængsler.

(13/04-2011) – Mange kristne og religiøse ekstremister ser sig selv som værende mere moralske end ateister eller jøder. Som om deres udspredelse om næstekærlighed og moral var et skjold, der forhindrede dem i at ryge på Satans side.

I stedet for at holde sig til gætterier kunne man også se lidt på de tørre tal og, ganske enkelt, sammenligne.

Man kunne sammenligne antallet af indsatte i fængsler og se, hvordan det forholder sig til befolkningen udenfor.

I bogen The New Criminology fortæller Max D. Schlapp og Edward E. Smith, at to generationer af statistikker fandt ud af, at andelen af fanger uden nogen form for religion udgør 0,10 % af de indsatte.

W.T Root, professor i psykologi ved Pittsburgh universitet, interviewede 1.916 fanger og fortalte: “ligegyldighed over for religion styrker tydeligvis karakteren”. Han tilføjede, at unitarer, agnostikere, ateister og fritænkere ikke var til at finde i fængsel, eller at der var yderst få af dem.

I en periode på 10 år udgjorde de dødsdømte i Sing Sing fængsel 65 % katolikker, 26 % protestanter, 6 % jøder, 2 % paganer og mindre end 0,30% var ikke religiøse.

Steiner og Swancara undersøgte canadiske fængsler og fandt 1.294 katolikker, 435 anglikaner, 241 metodister, 135 baptister og 1 unitar.

I Joliet var der 2.888 katolikker, 1.020 baptister, 617 metodister og 0 ikke-religiøse.

I Michigan var der 82.000 baptister og 83.000 jøder i befolkningen. Ikke desto mindre var der 22 gange flere baptister end jøder i fængslerne, og 18 gange flere metodister end jøder.

I Sing Sing var der alt i alt 1.553 indsatte: 855 af dem var katolikker (over det halve af dem), 518 var protestanter, 177 var jøder og 8 var ikke religiøse.

En af de meste komplette statistikker er udført af Steiner:

I en undersøgelse i fængslerne i 29 amerikanske stater fandt Steiner 15 ateister, spiritualister, teosoffer, deister og panteister samt 1 agnostikker blandt næsten 83.000 indsatte. Hvis vi indrager disse 15 “antikristne”, giver det lidt mere end en halv person per stat.

Elmiras fængsel overskyggede de andre fængsler. Det havde næsten 31.000 indsatte bestående af 15.694 katolikker (det halve) og 10.968 protestanter, 4.000 jøder, 325 som nægtede at svare og 0 ateister.

På USA’s østdel består over 64 % af de indsatte af katolikker. I de amerikanske nationale fængsler er småt 50 % af de indsatte katolikker. En folkeoptælling afgjorde, at katolikker stod for 15 % af den amerikanske befolkning, hvis man altså tæller alle fra blebørn til pensionister. Cirka 12 % af de 15 % er for unge til at komme i fængsel, selv hvis de var gamle nok til at forbryde sig imod oven. Det halve af dem er kvinder (undersøgelsen omhandlede kun mænd). Dette giver en voksen katolske befolkning på småt 6 % af befolkningen, som fylder 50 % af landets fængsler.

Omvendt til hører 52 % af befolkningen absolut ingen kristen retning, dog lever de så moralsk et liv, at de kun befolker mindre end 1 % af landets fængsler.

Så meget for kristendommens moral (Cyril Malka)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top